Meet MarceloO MarceloviSobre Marcelo

Hey guys!

My name is Marcelo Souza and I am a student of audiovisual media. Even though I was born in marvelous city of Rio de Janeiro I have always been interested in traveling because it gives you changes to meet new people, to see an amazing places and get familiar with new cultures, so when I´ve got an opportunity to study in Finland I didn´t hesitate a second and I´ve moved to Europe.

Studying in Lapland connected with traveling through Scandinavian countries was awesome and lifechanging experience. Not only that during this unforgetable time I have found out in which area I want to work in the future, but also I have met my wife there and we´ve moved together to Prague.

Prague is a wonderful city which offers lot of topics to make videos or to write about by itself, but I´ve traveled to more places in Czech Republic and Slovakia and most of them were really beautiful, definetly worth it to visit, but it is hard to do so if you don´t know that they exist. That led me to start this blog which should show you what not to miss while you are traveling in certain places.

In this blog I would like to share with you our travel experiences and I will try to produce a video about places we will visit.

If you are interested in my previous work you are welcome to check my vimeo account: http://vimeo.com/marcelosouza

I hope you like posts in this blog and that you enjoy it.

Travel Tranquilo

“Wherever you travel, Travel Tranquilo”

Marcelo

Ahojte!

Volám sa Marcelo Souza a som študentom audiovizuálnych médii. Napriek tomu, že som sa narodil v krásnom Rio de Janeiro vždy ma lákalo cestovanie, pretože to dáva možnosť stretnúť nových ľudí, vidieť nádherné miesta a zoznámiť sa s novými kultúrami, takže keď som mal príležitosť študovať vo Fínsku, ani chvíľu som neváhal a presťahoval som sa do Európy.

Štúdium v Laplande spojené s cestovaním naprieč Škandinávskymi krajinami bolo super, život meniacou skúsenosťou. Nielen, že som si dokázal vybrať oblasť, ktorej sa chcem v budúcnosti venovať, ale tiež som tam stretol svoju manželku a presťahovali sme sa spolu do Prahy.

Praha je úžasné mesto, ktoré ponúka veľa námetov pre videá samo o sebe, navštívil som však viacero miest v Českej republike a na Slovensku a väčšina z nich sa definitívne oplatí navštíviť. Bohužiaľ o nich mnoho ľudí nevie, preto som sa rozhodol začať tento blog, ktorý by Vám mal ukázať, ktoré miesta by ste nemali vynechať počas svojich ciest.

V tomto blogu by som s Vami rád zdieľal svoje zážitky z cestovania a videá, o miestach, ktoré som navštívil.

Ak Vám zaujíma moja predchádzajúca práca môžete navštíviť môj vimeo účet: http://vimeo.com/marcelosouza

Dúfam, že sa Vám páčia príspevky na tomto blogu.

Travel Tranquilo

“Wherever you travel, Travel Tranquilo.” = “Kamkoľvek cestujete, cestujte v pohode.”

Marcelo a Denisa

Loading Facebook Comments ...

Leave a comment